proefexamenuitslagen

De aanvangskennis geschiedenis en taal, proefexamenuitslagen en slaagkansen bij eerstejaars Letteren en Wijsbegeerte.

"Als ik niet meer weedt of Karel de Grote het leident voorwerp uitvont, kan ik dan toch noch slagen in de eerste kandidatuur?
Dat het antwoord op de hierboven gestelde vraag moet luiden: "waar-scheinleik niet", hopen we in het vervolg van dit artikel aan te tonen. Toen
het monitoraat Letteren en Wijsbegeerte van de K.U.Leuven dit onderzoek-je opzette, had het daar echter een heel andere bedoeling mee. Daarom
beginnen we met :"

Google

Joomla Templates by Joomla51.com
Follow Jeannine Beeken  on Academia.ed
News Feeds for Jeannine Beeken