Jeannine Beeken: Congressen

Niet-gepubliceerde presentaties en seminars (enkele voorbeelden)


BEEKEN, J. (2000)
Het Groene Boekje: stand van zaken en toekomst, INL-projectlezing, 14/2, Leiden.

BEEKEN, J. (2003)
De Woordenlijst Nederlandse Taal 2005, werkbezoek Maria van der Hoeven, Nederlands minister van Onderwijs, 19/5, Leiden.

BEEKEN, J. (2003)
Het NTvG-project, INL-projectlezing, 26/6, Leiden.

BEEKEN, J. (2004)
De TST-centrale, presentatie voor de Interparlementaire Commissie van de NTU, 19/1, Nijmegen.

BEEKEN, J. (2004)
Neologismen en spelling, Neologismendag, 18/2, Leiden.

BEEKEN, J. (2004)
Van 1995 tot 2005, Rotary, 19/2, Leiden.

BEEKEN, J. (2004)
Surinaams-Nederlands en spelling, werkbezoek Walter Sandriman, Surinaams minister van Onderwijs, 10/12, Leiden.

BEEKEN, J. (2005)
Hoe werkt de TST-centrale?, Genootschap Matthias de Vries, 16/3, Leiden.

Google

Joomla Templates by Joomla51.com
Follow Jeannine Beeken  on Academia.ed
News Feeds for Jeannine Beeken